İnsan Kaynakları Politikamız, Hastanemizin vizyon, misyon ve kurumsal değerleri doğrultusunda kaliteli insan gücü istihdam etmek; İnsan Kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek, çalışanların kişisel, mesleki ve sosyal alanlardaki bilgi, beceri ve tecrübelerini geliştirerek kurum hedefleri doğrultusunda hizmet kalitesini ve verimliliğini arttırmaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamızın etkin şekilde uygulanabilmesi için; tüm yöneticilerimizin birer “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olması gerektiğini temel felsefe olarak benimsemiş bulunmaktayız.

İŞ BAŞVURU FORMU

    Hakkınızda Bilgi Alabileceğimiz Kişiler