Bölüm Hakkında

Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde; astım ve allerji, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve Amfizem, Bronşit, Akciğer kanseri araştırması, zatürre, akciğerin iltihabi hastalıkları, akciğerlere pıhtı atması (pulmoner emboli) gibi hastalıklarda her türlü tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Klinikte allerjik solunum hastalıklarına yönelik her türlü tetkik ve tedavi yapılmaktadır. Birçok akciğer hastalığının ayırıcı tanısında kullanılan solunum fonksiyon kapasitesi değerleri ölçülmektedir.

Ünitemizde allerjik hastalık araştırılmasında tüm allerji testleri (prick test) ve spesifik IgE kan tetkikleri (ev tozu akarları, polenler, besin allerjisi vs.) kapsamlı olarak yapılmaktadır. Son yıllarda artış gösteren allerjik hastalıklarda (allerjik nezle, allerjik göz nezlesi, allerjik astım, ürtiker, anjioödem gibi) tanı amaçlı tetkik, allerji deri testleri, allerji deri yama testleri (Patch testi) ile araştırmalar yapılmaktadır. Hastalıkların ana nedenleri tespit edilip tedavinin doğru ve en kısa sürede yapılması sağlanmaktadır. Hastanemizde uzman hekim gözetiminde tetkikler yapılıp sonuçlandırılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde başlıca takip ve tedavi edilen hastalıklar:

 • KOAH
 • Astım
 • Pnömoni
 • Plevral sıvı
 • Kronik öksürük
 • Hemoptizi (Kan tükürme)
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Akciğer kanseri
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Verem (Tüberküloz)
 • Pulmoner emboli
 • Uyku apnesi
 • Bronşektazi
 • Sarkoidoz
 • Pulmoner hipertansiyon

Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde yapılan başlıca tanı yöntemleri:

 • Bronkoskopi (Biyopsi ve lavaj)
 • Polisomnografi (Uyku testi)
 • Torasentez (Tanı ve tedavi amaçlı sıvı boşaltma)
 • 6 dakika yürüme testi
 • Arter kan gazı
 • ACE (Sarkoidoz tanısı için)
 • ADA (Plevra tüberkülozu için) 
 • Allerji deri prick testleri (inhalen allerjenler, gıda allerjenleri)
 • Total IgE tetkiki
 • Total eozinofil sayımı
 • Solunum fonksiyon testleri (Reversibilite testleri)
 • Bilgisayarlı akciğer tomografisi
 • Spesifik IgE tetkikleri
 • Balgam incelemeleri